Dzjambo zoekt een vrijwilliger financieel beheer

Word jij onze nieuwe penningmeester?

Wat zal je doen?

– Acties plannen voor

o Fondsenwerving

o Subsidiëring

o Betalingssystemen (o.a. digitaal)

o …

– Inkomsten en uitgaven beheren

– Een begroting en een financieel verslag maken

– Aan activiteiten van Dzjambo meedoen

– Aan overleg van de vrijwilligers deelnemen (één donderdag/maand)

– In duo met een andere vrijwilliger werken (kasboek en rekeningen)

Wat vragen we van jou?

– Kennis hebben van financieel beheer, subsidies en/of fondsenwerving

– Kunnen werken met computer en smartphone

– Nederlands niveau B1 of hoger

– Graag samenwerken

– Respectvol omgaan met anderen

– Een aantal uren per maand van jouw tijd investeren

Wat bieden we jou?

– Een mooie kans om ervaring op te doen

– Ondersteuning door vrijwilligers en Vormingplusmedewerkers

– Gratis deelnemen aan activiteiten van Vormingplus

– Een goede verzekering

– Veel plezier en mooie momenten

Interesse? Mail naar dzjambo@gmail.com of spreek iemand van Dzjambo aan.